Alphabet der Heimatkunde

Bild

Startseite


Zurück zu den Kupfermeistern

Zurück zur Stadtgeschichte

 

 

Startseite Graphiken Kaleidoskop Touristisches

Alphabet der
Heimatkunde

Die Stolberger Kupfermeister

Mundartgedicht nach Heinz Amian, Aachen;
auf Stolberger Verhältnisse angepasst von Friedrich Holtz.

 

Dat Koffer, wat jraad heeß geronne,
woot met Galmei-Erz aajerührt,
dat hott mer och en Stolberch vonge,
et joov nu Messing, fein jeklührt.

Se fabrizierdene wie Wellde,
de schönnste Waar, et Jlöck wor hold,
de janze Welt koom bei os jällde,
et Messing, osser Tööte-Jold.

Se wore Calviniste, Protestante
un hodde stikum konvertiert,
dä Papst dä saat: "Ehr sett Verdammte",
drömm woote se fies transjoniert.

Uss Oche deng mer se verdrieve,
se jenge stifte övver Naat,
un wä riskierdene zo blieve,
kräch et Jeschäff kapott jemaht.

En Stolberch sennt se dann jeblevve,
hannt Höff jebaut a manche Eck,
hannt met de Baach de Räär jedrevve
un Jeld verdehnt wie doll un jeck.

 


Kupferhof Rosental,
Foto.Axel Pfaff.

Zurück zum Anfang

Startseite Graphiken Kaleidoskop Touristisches